top of page

אולם חברה אופק

חידוש חלל ישן של חדר אוכל לאולם חברה של בית ספר ומכלול השימושים שבו: קפיטרה, אזורי אכילה, טריבונות, במה, ואזורי ישיבה בחוץ.

סטודיו בוטקה ©

bottom of page