בית בגעתון | 3

אדריכלות ועיצוב

תכנון ועיצוב בית בשכונת ההרחבה בקיבוץ געתון.

קומה ראשונה

קומת קרקע

חתך

סטודיו בוטקה ©