top of page

בית בגעתון | 2

שיפוץ ועיצוב 

שיפוץ מן היסוד, הוספת קומת ילדים וממ"ד לבית עבור זוג עם שלושה ילדים במרקם הקיבוצי הישן בקיבוץ געתון.

אחרי

קומת קרקע

לפני

קומת קרקע

קומת ראשונה

סטודיו בוטקה ©

bottom of page